Kultuur ja sportKultuuriasutused

Noorsootöö ja lastekaitse

Teksti suurus:

Nõo Noortekeskuse ruumide üürile andmine

Väljaandja:Nõo Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 13.12.2013, 15

Nõo Noortekeskuse ruumide üürile andmine

Vastu võetud 02.12.2013 nr 13
jõustumine 01.01.2014

Määrus antakse Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 1 punkti 2 ja Nõo vallavara valitsemise korra § 18 lõike 2 punkti 1 alusel.

§ 1.  Üürihinna kinnitamine

  Kinnitada Nõo Noortekeskuse ruumide üürihinnad alljärgnevalt:
 1) esmaspäevast reedeni – 10 eurot tund;
 2) laupäevast pühapäevani – 15 eurot tund.

§ 2.  Tagatisraha suuruse määramine

  Üürnik maksab ruumide vastuvõtmisel tagatisraha 30 eurot, mis tagastatakse kas osaliselt või täielikult ruumide üleandmise hetkel, kui pooled ruumide ülevaatusel ei tuvasta ruumide kasutamise eeskirja olulisi rikkumisi.

§ 3.  Üüri maksmisest vabastamine

  Noortekeskuses korraldatavate ürituste eest üüri maksmisest võib vabastada valla eelarvest rahastatavad huviringid, vallavalitsuse hallatavad asutused, lastele ja tervise tugevdamisele suunatud üritused.

§ 4.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 01. jaanuaril 2014.

Rain Sangernebo
Vallavanem

Aira Laul
Vallasekretär

/otsingu_soovitused.json