ElamumajandusÜhisveevärk ja kanalisatsioon

Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Teksti suurus:

Hanila valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava 2012-2024 kinnitamine

Hanila valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava 2012-2024 kinnitamine - sisukord
  Väljaandja:Hanila Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:10.02.2012
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:08.03.2015
  Avaldamismärge:RT IV, 13.12.2013, 34

  Hanila valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava 2012-2024 kinnitamine

  Vastu võetud 26.01.2012 nr 41

  Määrus kehtestatakse «Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse» § 6 lõike 1, § 22 lõike 1 punkti 37 ja «Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse» § 4 lõigete 1 ja 2 alusel.

  § 1.   Kinnitada «Hanila valla ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni arendamise kava 2012-2024» vastavalt lisale.

  § 2.   Tunnistada kehtetuks Hanila Vallavolikogu 21. aprilli 2004 määrus nr 41 «Hanila valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengukava kinnitamine».

  § 3.   Määrus jõustub 10. veebruaril 2012.

  Mardo Leiumaa
  Volikogu esimees

  Lisa 1 Hanila valla UVKA 2012-2024

  Lisa 2 Kõmsi vee erikasutusluba

  Lisa 3 Vatla vee erikasutusluba

  Lisa 4 Virtsu vee erikasutusluba

  Lisa 5 VVK-1 Virtsu aleviku skeem

  Lisa 6 VVK-2 Virtsu aleviku REK skeem

  Lisa 7 VVK-3 Virtsu aleviku skeem

  Lisa 8 VVK-4 Virtsu aleviku REK skeem

  Lisa 9 VVK-5 Vatla skeem

  Lisa 10 VVK-6 Vatla REK skeem

  Lisa 11 VVK-7 Kõmsi skeem

  Lisa 12 Finantsanalüüs

  /otsingu_soovitused.json