Rahandus ja eelarveMaksud

Teksti suurus:

Maamaksumäärade kehtestamine

Väljaandja:Käina Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:16.12.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:23.12.2017
Avaldamismärge:RT IV, 13.12.2013, 68

Maamaksumäärade kehtestamine

Vastu võetud 21.11.2013 nr 3

Määrus kehtestatakse maamaksuseaduse § 5 lõike 1, lõike 2 ja § 11 lõike 4 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse maamaksumäärad Käina valla haldusterritooriumil.

§ 2.   Maamaksumäärad

  Kehtestada Käina valla hinnatsoonides H0368001, H0368002, H0368003, H0368004 ja H0368005 maamaksumäär 2,5% maa maksustamishinnast, sealhulgas põllumajandussaaduste tootmiseks kasutusel oleva haritava ja loodusliku rohumaa maamaksumäär 2% maa maksustamishinnast.

§ 3.   Jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

Üllar Padari
vallavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json