PlaneerimineÜldplaneering

Teksti suurus:

Audru valla üldplaneeringu kehtestamine

Audru valla üldplaneeringu kehtestamine - sisukord
  Väljaandja:Audru Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:18.05.2010
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
  Avaldamismärge:RT IV, 13.12.2013, 100

  Audru valla üldplaneeringu kehtestamine

  Vastu võetud 13.05.2010 nr 19

  Määrus kehtestatakse Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 1, § 22 lg 1 p 31, Planeerimisseaduse § 8 lg 3, § 23 lg 6, § 24 lg 3, § 25 lg 4 ja lg 5, § 26 lg 1 ja Audru Vallavolikogu 08.04.2010 määrusega nr 12 kinnitatud Audru valla ehitusmääruse § 2 lg 1 p 4 alusel. 26.03.2010 kirjaga nr 2.1-6/591 andis Pärnu maavanem üldplaneeringule heakskiidu ning tegi ettepaneku üldplaneeringu kehtestamiseks. Määrusele on lisatud seletuskiri.

  § 1.   Kehtestada Audru valla üldplaneering, AS Pöyry Entec töö 708/07, mis asub vallavalitsuse kantseleis paberkandjal ja audru valla veebilehel www.audru.ee.

  § 2.   Määrus avaldatakse ajalehtedes Pärnu Postimees ja Tuleviku Nimel ning Audru valla veebilehel.

  § 3.   Määrus jõustub 18. mail 2010. a.

  Siim Suursild
  volikogu esimees

  Lisa Seletuskiri

  https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json