HaridusLasteasutus

Teksti suurus:

Munitsipaallasteasutuse Viimsi Lasteaiad lasteaedade, Püünsi Kooli lasteaia ja lasteaed Väike Päike teeninduspiirkondade kinnitamine

Munitsipaallasteasutuse Viimsi Lasteaiad lasteaedade, Püünsi Kooli lasteaia ja lasteaed Väike Päike teeninduspiirkondade kinnitamine - sisukord
  Väljaandja:Viimsi Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2015
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:03.09.2020
  Avaldamismärge:RT IV, 13.12.2014, 14

  Munitsipaallasteasutuse Viimsi Lasteaiad lasteaedade, Püünsi Kooli lasteaia ja lasteaed Väike Päike teeninduspiirkondade kinnitamine

  Vastu võetud 09.12.2014 nr 25
  jõustumine 01.01.2015

  Määrus kehtestatakse „Koolieelse lasteasutuse seaduse“ § 5 lõike 3 ja § 15 lõike 1 alusel.

  § 1.   Kinnitada Munitsipaallasteasutuse Viimsi Lasteaiad lasteaedade, Püünsi Kooli lasteaia ja lasteaed Väike Päike teeninduspiirkonnaks Viimsi valla haldusterritoorium.

  § 2.   Tunnistada kehtetuks Viimsi Vallavolikogu 13.05.2008.a määrus nr 9 "Munitsipaallasteasutuse Viimsi Lasteaiad ja Püünsi Kooli lasteaia teeninduspiirkondade kinnitamine".

  § 3.   Määrus jõustub 01.01.2015.a.

  Priit Robas
  Vallavolikogu esimees

  /otsingu_soovitused.json