HaridusKool

SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Koolilõuna toetuse kasutamise kord

Väljaandja:Võru Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 13.12.2014, 18

Koolilõuna toetuse kasutamise kord

Vastu võetud 10.12.2014 nr 17

Määrus kehtestatakse "Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus" § 42 lg 5 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Koolilõuna toetuse kasutamise kord reguleerib Võru linna eelarves riigi poolt koolilõuna kulude katteks ettenähtud toetuse kasutamist.

§ 2.   Koolilõuna toetuse kasutamine

  (1) Koolilõuna kulude katteks ettenähtud riigipoolset toetust kasutatakse Võru linna munitsipaalkoolide statsionaarses õppes õppivate õpilaste koolilõuna kulude katmiseks.

  (2) Võru linna üldhariduskoolide statsionaarses õppes õppivate õpilaste koolilõuna tegeliku maksumuse ja riigipoolse toetuse vahe kaetakse Võru linna eelarve vahenditest.

  (3) Toitlustajale kantakse kooli eelarvest vastavad summad reaalselt toitlustatud õpilaste eest.

§ 3.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Võru Linnavolikogu 25.01.2006 määrus nr 6 "Koolilõuna toetuse kasutamise kord" (RT IV, 20.11.2012, 97) tunnistada kehtetuks.

§ 4.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2015.

Anneli Ott
Volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json