HaridusKool

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Leie Põhikooli töötajate koosseisu kinnitamine

Leie Põhikooli töötajate koosseisu kinnitamine - sisukord
  Väljaandja:Kolga-Jaani Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:16.12.2016
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:11.11.2018
  Avaldamismärge:RT IV, 13.12.2016, 4

  Leie Põhikooli töötajate koosseisu kinnitamine

  Vastu võetud 29.09.2016 nr 15

  Määrus on antud põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 74 lõike 2 ja Kolga-Jaani Vallavolikogu 26. novembri 2010 määrusega nr 23 kinnitatud Leie Põhikooli põhimääruse § 21 lõike 3 alusel.

  § 1.   Kinnitada Leie Põhikooli töötajate koosseis tagasiulatuvalt 1. septembrist 2016 järgmiselt:

  Töökoha nimetus

  Töökoha koormus

  Töötajate arv

  Direktor

  1,0

  1

  Õpetaja

  5,378

  9

  Huvijuht

  0,333

  1

  Ringijuht

  0,294

  4

  Pikapäevarühma kasvataja

  0,333

  2

  Majaperenaine

  1

  1

  Kokk

  1

  1

  Koristaja

  1,5

  3

  Kooli raamatukoguhoidja

  0,238

  1

  Kütja/remonditööline

  0,833

  1

  Aednik

  0,5 (tähtajaline tööleping)

  1

  § 2.   Tunnistada kehtetuks Kolga-Jaani Vallavolikogu 25. novembri 2011 määruse nr 51 „Kolga-Jaani Põhikooli ja Leie Põhikooli struktuuri kinnitamine“ § 2 täies ulatuses.

  § 3.   Määrus jõustub kolmandal päeval peale Riigi Teatajas avalikustamist.

  Aivar Piir
  Volikogu esimees

  /otsingu_soovitused.json