HaridusLasteasutus

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Lasteaiaõpetajate töötasu alammäära kehtestamine

Lasteaiaõpetajate töötasu alammäära kehtestamine - sisukord
  Väljaandja:Põltsamaa Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2018
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2018
  Avaldamismärge:RT IV, 13.12.2017, 20

  Lasteaiaõpetajate töötasu alammäära kehtestamine

  Vastu võetud 06.12.2017 nr 3

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 2, koolieelse lasteasutuse seaduse § 27 lõike 11 ja Vabariigi Valitsuse 6. veebruari 2015 määruse nr 16 „Riigieelarve seaduses kohaliku omavalitsuse üksustele määratud toetusfondi vahendite jaotamise ja kasutamise tingimused ja kord” § 12 lõike 3 punkti 2 alusel.

  § 1.   Kehtestada alates 1. jaanuarist 2018 kuni 31. detsembrini 2018 koolieelsete lasteasutuste õpetajate töötasu alammääraks täistööajaga töötamise korral 980 eurot.

  § 2.   Põltsamaa Vallavolikogu 29. juuni 2017 määrus nr 53 „Lasteaiaõpetajate töötasu alammäär“ ja Puurmani Vallavolikogu 17. augusti 2017 määrus nr 3 „Puurmani Lasteaed Siilipesa lasteaiaõpetajate töötasu alammäära kinnitamine“ tunnistatakse kehtetuks.

  § 3.   Määrus jõustub 1. jaanuaril 2018.

  Andres Vään
  vallavolikogu esimees

  https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json