HaridusLasteasutus

Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Teksti suurus:

Võru Lasteaed Päkapikk arengukava aastateks 2019-2021

Väljaandja:Võru Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2021
Avaldamismärge:RT IV, 13.12.2018, 2

Võru Lasteaed Päkapikk arengukava aastateks 2019-2021

Vastu võetud 05.12.2018 nr 8
jõustumine 01.01.2019

Määrus kehtestatakse "Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus" § 30 lg 1 p 2, Võru Linnavolikogu 8. veebruari 2012 määruse nr 1 "Võru linna põhimäärus" § 58 lg 2 ja Võru Linnavalitsuse 30. märtsi 2016 määruse nr 3 "Arengukava koostamise menetlemise kord" § 6 lg 2 alusel.

§ 1.  Määruse kinnitamine

  Kinnitada Võru Lasteaed Päkapikk arengukava 2019-2021 (lisa).

§ 2.  Määruse kehtetuks tunnistamine

  Tunnistada kehtetuks Võru Linnavalitsuse 27. jaanuari 2010. aasta määrus nr 2 "Võru Lasteaed Päkapikk arengukava aastani 2020 kinnitamine" (RT IV, 22.12.2016, 50).

§ 3.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 2019. aasta 1. jaanuaril.

Anti Allas
linnapea

Ülle Müürsepp
linnasekretär

Lisa Arengukava