HaridusLasteasutus

Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Teksti suurus:

Võru Lasteaed Sõleke arengukava 2019-2021

Väljaandja:Võru Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2021
Avaldamismärge:RT IV, 13.12.2018, 22

Võru Lasteaed Sõleke arengukava 2019-2021

Vastu võetud 05.12.2018 nr 5
jõustumine 01.01.2019

Määrus kehtestatakse "Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus" § 30 lg 1 p 2, Võru Linnavolikogu 8. veebruari 2012 määruse nr 1 "Võru linna põhimäärus" § 58 lg 2 ja Võru Linnavalitsuse 30. märtsi 2016 määruse nr 3 "Arengukava koostamise menetlemise kord" § 6 lg 2 alusel.

§ 1.   Määruse kinnitamine

  Kinnitada Võru Lasteaed Sõleke arengukava 2019-2021 (lisa).

§ 2.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Tunnistada kehtetuks Võru Linnavalitsuse 18. veebruari 2010. aasta määrus nr 4 "Võru Lasteaed Sõleke arengukava aastani 2020 kinnitamine" (RT IV, 01.12.2016, 23).

§ 3.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 2019. aasta 1. jaanuaril.

Anti Allas
linnapea

Ülle Müürsepp
linnasekretär

Lisa Arengukava

/otsingu_soovitused.json