Linna ja valla valitsemineSümboolika ja tunnustamine

Teksti suurus:

Saue valla tunnustuste avaldamise konkursi tingimused ja kandidaatide esitamise kord

Väljaandja:Saue Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:16.12.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 13.12.2019, 11

Vali redaktsioon:

Eelmine...

Hetkel kehtiv

Saue valla tunnustuste avaldamise konkursi tingimused ja kandidaatide esitamise kord

Vastu võetud 25.09.2019 nr 2
RT IV, 01.10.2019, 10
jõustumine 04.10.2019

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
04.12.2019RT IV, 13.12.2019, 616.12.2019

Määrus kehtestatakse Saue Vallavolikogu 29.11.2018 määruse nr 50 „Saue valla tunnustuse avaldamise kord“ § 9 lg 4, § 10 lg 4, § 11 lg 4, § 12 lg 4, § 13 lg 4, § 14 lg 4, § 15 lg 4, § 16 lg 4, § 17 lg 4, § 18 lg 4, § 19 lg 4 alusel

§ 1.   Reguleerimisala

  Käesolev kord sätestab Saue valla tunnustuste „Saue valla aasta tegu“, „Aasta sädeinimene”, „Aasta vabatahtlik”, „Aasta ettevõtja”, „Aasta vabaühendus”, „Aasta sportlane” või „Aasta võistkond“, „Aasta loomeinimene”, „Tegus noor”, „Aasta noorettevõtja”, „Noorte lemmik”, „Aasta abistaja” ja „Aasta noorsportlane” konkursi täpsemad tingimused, kanditaatide esitamise korra ja tähtajad.

§ 2.   Konkursi läbiviimine

  (1) Paragrahvis 1 nimetatud tunnustuste liikide, v.a aasta tegu osas viiakse eraldi läbi iga-aastane konkurss, mille raames on võimalik esitada kanditaate hiljemalt jooksva aasta 20. septembriks.
[RT IV, 13.12.2019, 6 - jõust. 16.12.2019]

  (2) Vallavalitsus teavitab avalikkust ajalehes Saue Valdur ja läbi Saue valla Facebooki lehe kandidaatide esitamise võimalusest vähemalt 1 (üks) kuu enne kandidaatide esitamise tähtaega, näidates muuhulgas ära ettepanekute esitamise tähtaja, kuhu ettepanekud esitada ning tunnustuse väljaandmise otsustuse põhikriteeriumid.

  (3) Tunnustuse saajad kinnitab Saue Vallavolikogu välja arvatud tunnustus „aasta tegu.“
[RT IV, 13.12.2019, 6 - jõust. 16.12.2019]

§ 3.   Tunnustuse „Noorte lemmik“ valimine

  (1) Tunnustuse „Noorte lemmik“ saajat saavad valida noored vanuses 7-26 Saue valla noortekeskustes ja noortetubades jooksval aastal 1. oktoobrist kuni 9. oktoobrini.

  (2) Oma lemmiku poolt saab hääle anda iga noor elektrooniliselt.

  (3) Tunnustuse „Noorte lemmik“ hääletustulemused selgitab hiljemalt 13. oktoobriks välja komisjon koosseisus: kultuurivaldkonna abivallavanem, kultuuritööjuht ja kultuuritööspetsialist.

§ 31.   Tunnustuse "Aasta tegu" valimine

  (1) Aasta teo valimiseks viiakse läbi iga-aastane konkurss, kuhu on võimalik esitada kandidaate hiljemalt jooksva aasta 31. detsembriks.

  (2) 31. detsembriks laekunud kandidaadid pannakse rahvahääletusele 6.-31. jaanuaril Saue valla Facebooki lehel, valla kodulehel, halduskeskustes ja raamatukogudes.

  (3) Aasta teo konkursi tulemused kinnitab vallavalitsus oma korraldusega vastavalt hääletustulemustele.
[RT IV, 13.12.2019, 6 - jõust. 16.12.2019]

§ 4.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

/otsingu_soovitused.json