Linna ja valla valitsemineDelegeerimine

Teksti suurus:

Linnavalitsuse ülesannete määramine linnaosade vanematele

Linnavalitsuse ülesannete määramine linnaosade vanematele - sisukord
  Väljaandja:Tallinna Linnavalitsus
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:17.01.2014
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:18.03.2016
  Avaldamismärge:RT IV, 14.01.2014, 14

  Linnavalitsuse ülesannete määramine linnaosade vanematele

  Vastu võetud 08.01.2014 nr 1

  Määrus kehtestatakse riikliku matusetoetuse seaduse § 4 lg 1, sotsiaalhoolekande seaduse § 30 lg-te 7 ja 8, isikut tõendavate dokumentide seaduse § 113 lg 1 ja § 122 lg 1 alusel.

  § 1.   Linnaosade vanemate pädevusse määratakse edasivolitamise õigusega järgmised ülesanded:

   
    1) riikliku matusetoetuse seaduse § 4 lõikes 1 sätestatud linnavalitsuse ülesanne taotleda riigieelarvest matusetoetust juhul, kui Tallinna linn kannab omasteta surnu matuse korraldamise kulud;
    2) sotsiaalhoolekande seaduse § 30 lõikes 7 sätestatud linnavalitsuse ülesanne teha ettekirjutus isikule, kes keeldub vabatahtlikult hüvitamast toetust, mille saamisel ta on andmeid teadvalt varjanud või esitanud valeandmeid;
    3) sotsiaalhoolekande seaduse § 30 lõikes 8 sätestatud linnavalitsuse ülesanne anda sama paragrahvi lõikes 7 nimetatud ettekirjutuse täitmata jätmise korral ettekirjutus sundtäitmisele täitemenetluse seadustikus sätestatud korras;
    4) isikut tõendavate dokumentide seaduse § 113 lõikes 1 sätestatud linnavalitsuse ülesanne edastada sama seaduse § 2 lõikes 2 nimetatud isikut tõendava dokumendi (edaspidi dokument) väljaandmise taotlusi, kui dokumendi taotleja isiklik pöördumine dokumendi väljaandmiseks pädevasse asutusse on nõutav, kuid Eestis viibiva taotleja terviseseisund püsivalt ei võimalda tal dokumendi väljaandmise taotluse esitamiseks isiklikult pöörduda selleks pädevasse asutusse. Dokumendi väljaandmise taotluse saab edastada, kui dokumendi taotleja on andnud taotluse edastamiseks kirjaliku nõusoleku ja volitatud isik on kontrollinud dokumendi taotleja isikusamasust;
    5) isikut tõendavate dokumentide seaduse § 122 lõikes 1 sätestatud linnavalitsuse ülesanne vastu võtta dokumendi kasutajale väljastamiseks dokument, kui Eestis viibiva isiku terviseseisund püsivalt ei võimalda tal dokumendi kättesaamiseks isiklikult ilmuda dokumendi väljastaja asukohta ning kui dokumendi kasutaja on andnud volitatud isikule selleks kirjaliku nõusoleku.

  § 2.   Tallinna Linnavalitsuse 23. mai 2011 määrus nr 82 „Linnavalitsuse ülesannete määramine linnaosade vanemateleˮ tunnistatakse kehtetuks.

  Edgar Savisaar
  Linnapea

  Toomas Sepp
  Linnasekretär

  https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json