Teksti suurus:

Sotsiaaltoetuse ülemmäära kehtestamine

Sotsiaaltoetuse ülemmäära kehtestamine - sisukord
Väljaandja:Väike-Maarja Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:17.01.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:29.04.2016
Avaldamismärge:RT IV, 14.01.2014, 40

Sotsiaaltoetuse ülemmäära kehtestamine

Vastu võetud 08.01.2014 nr 1

Määrus kehtestatakse Väike-Maarja Vallavolikogu 19.12.2013.a. määruse nr 4 „Sotsiaaltoetuste määramise kord“ § 15 lõike 4 alusel.

§ 1.  Sotsiaaltoetuste ülemmäära kehtestamine

  Kehtestada sotsiaaltoetuse ülemmääraks, mida on sotsiaalosakonna juhatajal õigus otsustada ilma toetuste määramise komisjoni ja vallavalitsust otsustusprotsessi kaasamata, 25 eurot.

Indrek Kesküla
vallavanem

Enda Elbre
vallasekretär