SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Hooldajatoetuse määra kehtestamine 2020. aastal

Hooldajatoetuse määra kehtestamine 2020. aastal - sisukord
Väljaandja:Rae Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:17.01.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:18.06.2020
Avaldamismärge:RT IV, 14.01.2020, 9

Hooldajatoetuse määra kehtestamine 2020. aastal

Vastu võetud 07.01.2020 nr 3

Määrus kehtestatakse Rae Vallavolikogu 20.03.2018 määruse nr 7 „Sotsiaalteenuste osutamise kord Rae vallas” § 17 lõike 8 ja Rae Vallavolikogu 17.04.2018 määruse nr 11 „Hooldajatoetuse määramise ja maksmise kord puudega lapse hooldajale“ § 6 alusel

§ 1.   Hooldajatoetuste määrad

  (1) Hooldajatoetust täiskasvanud puudega isiku hooldajale makstakse järgmistes suurustes:
  1) sügava puudega isiku hooldajale - 30 eurot kuus;
  2) raske puudega isiku hooldajale - 20 eurot kuus.

  (2) Hooldajatoetus puudega lapse hooldajale - 100 eurot kuus.

§ 2.   Rakendussätted

  (1) Tunnistada kehtetuks Rae Vallavalitsuse 15.01.2019 määrus nr 8 „Hooldajatoetuse määra kehtestamine 2019. aastal“.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

Madis Sarik
vallavanem

Martin Minn
vallasekretär

/otsingu_soovitused.json