Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Rae valla eelarvest isiku toimetuleku kindlustamiseks toetuste maksmise piirmäärad 2020. aastal

Rae valla eelarvest isiku toimetuleku kindlustamiseks toetuste maksmise piirmäärad 2020. aastal - sisukord
Väljaandja:Rae Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:17.01.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2020
Avaldamismärge:RT IV, 14.01.2020, 10

Rae valla eelarvest isiku toimetuleku kindlustamiseks toetuste maksmise piirmäärad 2020. aastal

Vastu võetud 07.01.2020 nr 4

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5, sotsiaalhoolekande seaduse § 5 ja § 14 lõike 2, Rae Vallavolikogu 16. aprilli 2019.a määruse nr 34 „Rae valla eelarvest sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord“ ning Rae Vallavolikogu 17. detsembri 2019. a määrusega nr 48 kinnitatud Rae valla 2020. aasta eelarve alusel.

§ 1.   Sotsiaaltoetuste piirmäärad

  Kinnitada 2020. aastal valla eelarvest makstavate sotsiaaltoetuste piirmäärad alljärgnevalt:
  1) vähekindlustatud pere lapse koolitoetus – 100 eurot;
  2) asendushooldusteenusel oleva lapse/noore sünnipäevatoetus – 50 eurot, jõulutoetus – 100 eurot, koolilõputoetus – 32 eurot ja elluastumise toetus – 320 eurot;
  3) suurpere, eestkostepere ja puudega lapse vanema emadepäeva toetus – 100 eurot (makstakse välja maikuus);
  4) suurpere, eestkostepere ja puudega lapse vanema emadepäeva toetus – 100 eurot (makstakse välja maikuus);
  5) pensionäri, puudega täisealise ja puudega lapse ravimi-/või hambaravitoetus – 80 eurot (üks kord eelarveaasta jooksul);
  6) pensionäri ja puudega lapse prillitoetus – 50 eurot (üks kord eelarveaasta jooksul);
  7) toetus puudega täisealise ja puudega lapse küttekulude eest osaliseks tasumiseks – 32 eurot (üks kord eelarveaasta jooksul);
  8) eaka (alates 85. eluaastast) tähtpäevatoetus – 50 eurot;
  9) kinnipidamisasutusest vabanenud isiku ühekordne toetus (toidukott) – 20 eurot;
  10) vältimatu sotsiaalabi toetus (ühekordne toidukott) – 20 eurot;
  11) matusetoetus (vahendid eraldatakse läbi toetusfondi) – 300 eurot.

§ 2.   Rakendussätted

  (1) Tunnistada kehtetuks Rae Vallavalitsuse 08.01.2019 määrus nr 5 „Rae valla eelarvest isiku toimetuleku kindlustamiseks toetuste maksmise piirmäärad 2019. aastal“.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

Madis Sarik
vallavanem

Martin Minn
vallasekretär

/otsingu_soovitused.json