HaridusKool

Teksti suurus:

Tegevuskulude arvestusliku maksumuse kinnitamine Raasiku valla haridusasutustes 2021. aastaks

Väljaandja:Raasiku Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:17.01.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2021
Avaldamismärge:RT IV, 14.01.2021, 1

Tegevuskulude arvestusliku maksumuse kinnitamine Raasiku valla haridusasutustes 2021. aastaks

Vastu võetud 11.01.2021 nr 1

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 2, põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 82 lg 3, § 83 lg 5, koolieelsete lasteasutuste seaduse § 27 lg 6 ja 7 alusel ning arvestades Raasiku valla 2021. a eelarve projekti ja riigieelarvelist haridustoetust (sh alusharidus).

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega kinnitatakse 2021. eelarveaastaks Raasiku Vallavalitsuse haldusalas tegutsevate haridusasutuste tegevuskulude arvestuslik maksumus.

§ 2.   Õpilaskoha tegevuskulude arvestuslik maksumus

  Kinnitada õpilaskoha tegevuskulude arvestuslik maksumus ühe õpilase kohta kuus Raasiku valla munitsipaalkoolides 119,40 eurot.

§ 3.   Lasteasutuse tegevuskulude arvestuslik maksumus

  Kinnitada lasteasutuse tegevuskulude arvestuslik maksumus ühe lapse kohta kuus Raasiku valla munitsipaallasteaedades 402,00 eurot.

§ 4.   Aruküla Huvialakeskuse tegevuskulude arvestuslik maksumus

  Kinnitada huvialakeskuse tegevuskulude arvestuslik maksumus ühe lapse kohta Raasiku valla huvikoolis alljärgnevalt:

Aruküla HuvialakeskusArvestuslik maksumus õppeaastasArvestuslik maksumus kuus
Ettevalmistusklass494,06 eurot54,90 eurot
Pillierialaõpe huviõpe1742,85 eurot193,65 eurot
Pillierialaõpe põhiõpe3485,70 eurot387,30 eurot
Kunstiring467,10 eurot51,90 eurot
Väikelaste muusikaõpe95,5 eurot9,55 eurot
Pilliring350,55 eurot38,95 eurot

§ 5.   Rakendussätted

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist. Määrust rakendatakse tagasiulatuvalt alates 01. jaanuarist 2021. a.

Andre Sepp
Vallavanem

Gunnar Nuuma
Vallasekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json