HaridusLasteasutus

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Koolieelse lasteasutuse õpetaja töötasu alammäärad

Koolieelse lasteasutuse õpetaja töötasu alammäärad - sisukord
Väljaandja:Kambja Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:17.01.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 14.01.2022, 1

Koolieelse lasteasutuse õpetaja töötasu alammäärad

Vastu võetud 06.01.2022 nr 1

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 punkti 2, Kambja valla põhimääruse § 35 lõike 5 ning koolieelse lasteasutuse seaduse § 27 lõigete 11 ja 12 alusel.

§ 1.   Lasteaiaõpetajate töötasu alammäärad

  Kambja valla koolieelsete lasteasutuste õpetajate töötasu alammäärad täistööajaga töötamise korral on:
  1) magistrikraadiga või sellega võrdsustatud tasemega lastaiaõpetajal 100% üldhariduskooli õpetaja töötasu alammäärast;
  2) magistrikraadita lasteaiaõpetajal 90% üldhariduskooli õpetaja töötasu alammäärast.

§ 2.   Rakendussätted

 
  1) Tunnistada kehtetuks Kambja Vallavalitsuse 03.01.2020 määrus nr 27 „Koolieelse lasteasutuse õpetaja töötasu alammäärad”.
  2) Määrust rakendatakse 1. jaanuarist 2022.

Argo Annuk
vallavanem

Marina Lehismets
vallasekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json