Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Võru linna 2023. aasta eelarve

Väljaandja:Võru Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:20.01.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2023
Avaldamismärge:RT IV, 14.01.2023, 24

Võru linna 2023. aasta eelarve

Vastu võetud 11.01.2023 nr 4
jõustumine 20.01.2023

Määrus kehtestatakse "Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus" § 22 lõike 1 punkt 1 alusel.

§ 1.   Võru linna 2023. aasta eelarve

  Võtta Võru linna 2023. aasta eelarve vastu järgmises vormingus:
  1) koondeelarve (lisa 1);
  2) põhitegevuse tulude eelarve tululiikide lõikes (lisa 2);
  3) põhitegevuse kulude eelarve asutuste ja osakondade lõikes (lisa 3);
  4) investeerimistegevuse eelarve asutuste ja osakondade lõikes (lisa 4);
  5) investeeringutoetuste jaotus (lisa 5).

§ 2.   Reservfond

  Kinnitada valitsuse reservfond summas 100 000 eurot.

§ 3.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 2023. aasta 20. jaanuaril.

Anti Haugas
volikogu esimees

Lisa Võru Linna 2023. aasta eelarve lisad 1-5

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json