Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavalitsus, ametiasutus ja nende töökorraldus

Teksti suurus:

Tallinna linna ametiasutuste ümberkorraldamine, Tallinna Keskkonnaameti, Tallinna Kommunaalameti, Tallinna Transpordiameti ja Tallinna Linnaplaneerimise Ameti põhimääruste kinnitamine

Väljaandja:Tallinna Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.03.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:22.06.2013
Avaldamismärge:RT IV, 14.02.2013, 6

Tallinna linna ametiasutuste ümberkorraldamine, Tallinna Keskkonnaameti, Tallinna Kommunaalameti, Tallinna Transpordiameti ja Tallinna Linnaplaneerimise Ameti põhimääruste kinnitamine

Vastu võetud 09.12.2004 nr 43
jõustumine 13.12.2004

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
07.02.2013RT IV, 14.02.2013, 101.03.2013

Juhindudes Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 34 ja Tallinna põhimääruse § 52 lg 2 ja lg 7 ning tulenevalt linnavalitsuse ettepanekust, Tallinna Linnavolikogu määrab:

1. Korraldada alates 1. jaanuarist 2005 Tallinna Kommunaalamet ja Tallinna Transpordi- ja Keskkonnaamet ümber Tallinna Keskkonnaametiks, Tallinna Kommunaalametiks ja Tallinna Transpordiametiks.

2. Kinnitada:

2.1 Tallinna Keskkonnameti põhimäärus vastavalt lisale 1;

2.2 Tallinna Kommunaalameti põhimäärus vastavalt lisale 2;

2.3 [Kehtetu - RT IV, 14.02.2013, 1 - jõust. 01.03.2013]

3. Korraldada alates 1. jaanuarist 2005 Tallinna Tuletõrje- ja Päästeamet ümber alljärgnevalt:

3.1 panna munitsipaalpolitsei ülesanded Tallinna Keskkonnametile;

3.2 Tallinna Tuletõrje- ja Päästeameti päästealaga seonduvad omavalitsulikud ülesanded anda üle Harjumaa Päästeteenistusele.

4. Nimetada Tallinna Säästva Arengu ja Planeerimise Amet ümber Tallinna Linnaplaneerimise Ametiks ja kinnitada tema põhimäärus vastavalt lisale 4.

5. Tallinna Linnavalitsusel:

5.1 esitada Tallinna Linnavolikogule käesolevast määrusest tulenevad muudatused linna 2005. aasta eelarves 16. detsembriks 2004;

5.2 moodustada ametite ümberkorraldamiseks komisjonid;

5.3 esitada Tallinna Linnavolikogule ettepanekud käesolevast määrusest tingitud muudatuste sisseviimiseks Tallinna õigusaktidesse.

6. [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

7. Määrus jõustub 13. detsembril 2004, määruse punkt 6 jõustub 1. jaanuaril 2005.Lisa 1 [Kehtetu - Tvk m 14.12.2006 nr 69 - jõust. 01.10.2007]

Lisa 2  Tallinna Kommunaalameti põhimäärus [Tvk m 26.01.2006 nr 1 - jõust. 01.02.2006]

Lisa 3 Tallinna Transpordiameti põhimäärus
[Kehtetu - RT IV, 14.02.2013, 1 - jõust. 01.03.2013]

Lisa 4  Tallinna Linnaplaneerimise Ameti põhimäärus [Tvk m 17.05.2007 nr 13 - jõust. 24.05.2007]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json