Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Teksti suurus:

Tallinna linna reservfondist raha eraldamise ja kasutamise korra kinnitamine

Väljaandja:Tallinna Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2012
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 14.02.2014, 10

Tallinna linna reservfondist raha eraldamise ja kasutamise korra kinnitamine

Vastu võetud 24.01.2002 nr 6
jõustumine 30.01.2002

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 5 lg 7 alusel ja kooskõlas Tallinna põhimääruse § 26 lg 1 p-ga 37
(Tvk m 15.12.2011 nr 44, jõustumine 01.01.2012)

Tallinna Linnavolikogu
määrab:

1. Kinnitada juurdelisatud "Tallinna linna reservfondist raha eraldamise ja kasutamise kord".

2. [Käesolevast tekstist välja jäetud]

3. Määrus jõustub 30. jaanuaril 2002.

Maret Maripuu
Tallinna Linnavolikogu esimees

Lisa Tallinna linna reservfondist raha eraldamise ja kasutamise kord (Tvk m 30.10.2003 nr 52 jõust. 06.11.2003)

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json