Linna ja valla valitsemineVolikogu töökorraldus

Teksti suurus:

Volikogu tööst osavõtu eest tasu suuruse ning maksmise korra kinnitamine

Väljaandja:Pihtla Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:17.02.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:16.11.2017
Avaldamismärge:RT IV, 14.02.2015, 10

Volikogu tööst osavõtu eest tasu suuruse ning maksmise korra kinnitamine

Vastu võetud 28.02.2013 nr 2
RT IV, 05.03.2013, 34
jõustumine 08.03.2013, rakendatakse alates 01.01.2013

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
29.01.2015RT IV, 14.02.2015, 117.02.2015, rakendatakse tagasiulatuvalt alates 01.01.2015

Määrus antakse Kohaliku omavalitsuse seaduse § 22 lg 1 p. 21 ja § 22 alusel.

§ 1.  Üldsätted

  Käesolev kord reguleerib Pihtla Vallavolikogu esimehele, aseesimehele, alaliste komisjonide esimeestele, volikogu liikmetele ja protokollijale volikogu tööst osavõtu eest tasu suurust ja maksmise korda.

§ 2.  Tasu suurus, tasu saamine ja arvestuse pidamine

 (1) Vallavolikogu esimehele makstakse tasu 192 eurot igakuiselt vallavolikogu tööst osavõtu ja vallavolikogu esimehe kohustuste täitmise eest.

 (2) Vallavolikogu aseesimehele makstakse tasu 90 eurot igakuiselt vallavolikogu tööst osavõtu ja vallavolikogu aseesimehe kohustuste täitmise eest.

 (3) Vallavolikogu alalise komisjoni esimehele ja ajutise komisjoni esimehele komisjoni töö perioodil (v.a. vallavolikogu esimehele ja vallavolikogu aseesimehele) makstakse tasu 90 eurot igakuiselt vallavolikogu tööst osavõtu ja komisjoni esimehe kohustuste täitmise eest.

 (4) Vallavolikogu liikmele (v.a. vallavolikogu esimehele, vallavolikogu aseesimehele ja vallavolikogu alalise komisjoni esimehele) makstakse tasu 58 eurot igakuiselt vallavolikogu tööst osavõtu eest.

 (5) Vallavolikogu alalise komisjoni liikmele (v.a. vallavolikogu esimees, vallavolikogu aseesimees, alalise komisjoni esimees, volikogu liige ja vallavalitsuse liige) makstakse tasu 13 eurot komisjoni koosolekust osavõtu eest, kui koosoleku protokoll on nõuetekohaselt vormistatud ja esitatud vallasekretärile.

 (6) Volikogu sekretärile makstakse igakuiselt vallavolikogu istungi ettevalmistamise ja protokollimise ning materjalide vormistamise eest tasu 10% vallasekretäri ametipalgast.
[RT IV, 14.02.2015, 1 - jõust. 17.02.2015, rakendatakse tagasiulatuvalt alates 01.01.2015]

§ 3.  Lähetuskulude hüvitamine

  Volikogu tööga seotud lähetuste korral hüvitatakse vallavolikogu liikmetele lähetuskulud vastavalt Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud korrale.

§ 4.  Tasu maksmine

  Käesoleva määruse §-s 2 nimetatud tasu makstakse välja järgmise kuu 12.kuupäevaks ülekandega isiklikule pangakontole.

§ 5.  Lõppsätted

 (1) Käesolev määrus jõustub kolme päeva jooksul peale avalikustamist Riigi Teatajas ja seda rakendatakse 1. jaanuarist 2013. a.

 (2) [Käesolevast tekstist välja jäetud.]