ElamumajandusÜhisveevärk ja kanalisatsioon

Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Teksti suurus:

Tori valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2015-2028 kinnitamine

Tori valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2015-2028 kinnitamine - sisukord
  Väljaandja:Tori Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:17.02.2015
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:05.04.2020
  Avaldamismärge:RT IV, 14.02.2015, 13

  Tori valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2015-2028 kinnitamine

  Vastu võetud 11.02.2015 nr 4

  Määrus kehtestatakse ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse § 4 lg 1 ja lg 2 ning kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 1 alusel.

  § 1.   Kinnitada Tori valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2015-2028 (juurde lisatud).

  § 2.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avalikustamist Riigi Teatajas.

  Kalev Kiisk
  volikogu esimees

  Lisa 1  Tori valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2015-2028 (Lisade ja joonistega saab tutvuda valla veebilehel)

  /otsingu_soovitused.json