Keskkond ja heakordKeskkonnakaitse

Linna ja valla valitsemineDelegeerimine

Teksti suurus:

Atmosfääriõhu kaitse seaduses ja keskkonnaseire seaduses sätestatud ülesannete delegeerimine

Atmosfääriõhu kaitse seaduses ja keskkonnaseire seaduses sätestatud ülesannete delegeerimine - sisukord
Väljaandja:Võru Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:17.02.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 14.02.2017, 1

Atmosfääriõhu kaitse seaduses ja keskkonnaseire seaduses sätestatud ülesannete delegeerimine

Vastu võetud 08.02.2017 nr 2

Määrus kehtestatakse "Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus" § 22 lõike 2 alusel.

§ 1.  Atmosfääriõhu kaitse seaduses sätestatud ülesannete delegeerimine

 (1) Atmosfääriõhu kaitse seaduses sätestatud kohaliku omavalitsuse üksuse ülesanded delegeeritakse Võru Linnavalitsusele.

 (2) Võru Linnavalitsusel on õigus määrata haldusmenetluse seaduse § 8 lg 2 alusel struktuuriüksus, ametnik või ametnikud, kelle ülesandeks on käesoleva määruse paragrahvi lõikes 1 nimetatud ülesannete täitmine.

§ 2.  Keskkonnaseire seaduses sätestatud ülesannete delegeerimine

 (1) Keskkonnaseire seaduses sätestatud kohaliku omavalitsuse üksuse ülesanded delegeeritakse Võru Linnavalitsusele.

 (2) Võru Linnavalitsus kehtestab keskkonnaseire seaduse § 11 lõikes 2 sätestatud keskkonnaseire andmete töötlemise ja säilitamise korra.

 (3) Võru Linnavalitsusel on õigus määrata haldusmenetluse seaduse § 8 lg 2 alusel struktuuriüksus, ametnik või ametnikud, kelle ülesandeks on käesoleva määruse paragrahvis 1 nimetatud ülesannete täitmine.

Andres Visnapuu
volikogu esimees