Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Noarootsi Kooli õpetajate palgamäärad

Väljaandja:Noarootsi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:17.02.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:02.02.2019
Avaldamismärge:RT IV, 14.02.2017, 11

Noarootsi Kooli õpetajate palgamäärad

Vastu võetud 13.02.2017 nr 80

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõige 2, põhikooli- ja gümnaasiumiseadus § 71 lg 2 p 4, ning Vabariigi Valitsuse 29. detsembri 2016. a määruse nr 159 „Põhikooli ja gümnaasiumi õpetaja töötasu alammäär” alusel.

§ 1.  Reguleerimisala

  Käesoleva määrusega kehtestatakse Noarootsi Kooli õpetajate (tegevusala 092122) palgamäärad.

§ 2.  Noarootsi Kooli täistööajaga õpetajate palgamäär

 (1) Vabariigi Valitsuse kehtestatud töötasu alammäär täistööajaga töötamise korral on alates 1. jaanuarist 2017. a 1000 eurot ja alates 1. septembrist 2017. a 1050 eurot.

 (2) Kooli eripärast tingitud riskigruppi kuuluvate ja HEV õpilaste suure osakaalu tõttu on täistööajaga kooliõpetaja palgamäär Noarootsi Koolis vähemalt 5% kõrgem. Noarootsi Kooli täistööajaga õpetajate (tegevusala 092122) palgamäär on alates 1. jaanuarist 2017. a 1100 eurot.

§ 3.  Lisatasude määramine

  Noarootsi Kooli direktoril on õigus määrata vastavalt kooli palgakorralduse põhimõtetele aastaeelarves töötasudeks ettenähtud summa piires:
 1) lisatasusid täiendavate tööülesannete täitmise ja nõutavast tulemuslikuma töö eest;
 2) preemiaid tunnustusena töötajale väljapaistvate tööalaste saavutuste eest või panuse eest ühekordses projektis.

§ 4.  Rakendussätted

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Margus Laidmets
vallavolikogu esimees