Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Lääne-Harju valla 2019. aasta eelarve

Lääne-Harju valla 2019. aasta eelarve - sisukord
  Väljaandja:Lääne-Harju Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:17.02.2019
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2019
  Avaldamismärge:RT IV, 14.02.2019, 6

  Lääne-Harju valla 2019. aasta eelarve

  Vastu võetud 05.02.2019 nr 1

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 1 ja kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 23 lõike 2 alusel.

  § 1.  Võtta vastu Lääne-Harju valla 2019. aasta eelarve (lisatud).

  § 2.  Määrust rakendatakse tagasiulatuvalt alates 1. jaanuarist 2019.

  § 3.  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

  Külli Tammur
  vallavolikogu esimees

  Lisa Lääne-Harju valla 2019. aasta eelarve

  /otsingu_soovitused.json