Teksti suurus:

Määruste kehtetuks tunnistamine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Vinni Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:17.02.2020
Avaldamismärge:RT IV, 14.02.2020, 9

Määruste kehtetuks tunnistamine

Vastu võetud 04.02.2020 nr 2

Vabariigi Valitsuse 29.12.2016 määrusega nr 174 „Laekvere valla, Rägavere valla ja Vinni valla osas haldusterritoriaalse korralduse ja Vabariigi Valitsuse 3.04.1995 määruse nr 159 „Eesti territooriumi haldusüksuste nimistu kinnitamine” muutmine“, moodustus 25.10.2017 Laekvere valla ja Rägavere valla liitumisel Vinni vallaga haldusüksus nimega Vinni vald, kes Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse § 9² lg 3 alusel on liitunud omavalitsusüksuste õigusjärglane.
Määrus kehtestatakse arvestades eeltoodut ja Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse § 14¹ lg 4¹ ja haldusmenetluse seaduse § 70 lg 1 alusel.

§ 1.   Kehtetuks tunnistatakse:
1) Laekvere Vallavalitsuse 01.12.2009 määrus nr 5 „Laekvere valla raamatupidamise sise-eeskiri“;
2) Laekvere Vallavalitsuse 22.02.2016 määrus nr 3 „Veevarustuse ja heitvee ärajuhtimise teenuse hinna kinnitamine“.

Rauno Võrno
vallavanem

Vaive Kors
vallasekretär

/otsingu_soovitused.json