Teksti suurus:

Häädemeeste Vallavolikogu 27. septembri 2018. a määruse nr 23 „Pädevuse delegeerimine“ muutmine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Häädemeeste Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:17.02.2020
Avaldamismärge:RT IV, 14.02.2020, 10

Häädemeeste Vallavolikogu 27. septembri 2018. a määruse nr 23 „Pädevuse delegeerimine“ muutmine

Vastu võetud 30.01.2020 nr 2

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 2 ja haldusmenetluse seaduse § 8 lg 2 alusel

§ 1.   Määruse muutmine

  Häädemeeste Vallavolikogu 27.09.2018 määruses nr 23 „Pädevuse delegeerimine“ tehakse alljärgnevad muudatused:
  1) § 3 tunnistada kehtetuks;
  2) muuta § 7 ja sõnastada see järgmiselt:
"§ 7. Ruumiandmete seadusest tulenevate ülesannete delegeerimine
Ruumiandmete seaduse § 20 lõikes 4 ja § 34 lõikes 2 sätestatud kohaliku omavalitsuse pädevusse antud ülesanded delegeeritakse vallavalitsusele.";
  3) muuta § 8 ja sõnastada see järgmiselt:
"§ 8. Veeseadusest tulenevate ülesannete delegeerimine
Veeseaduse § 48 lg 7, § 174 lg 2 ja § 250 lg 1 sätestatud kohaliku omavalitsuse pädevusse antud ülesanded delegeeritakse vallavalitsusele.";
  4) § 16 tunnistada kehtetuks;
  5) täiendada määrust § 161 ja sõnastada see järgmiselt:
"§ 161. Keskkonnaseadustiku üldosa seadusest tulenevate ülesannete delegeerimine
Keskkonnaseadustiku üldosa seaduse § 38 lg 5, § 43 ning § 621 ja 622 sätestatud kohaliku omavalitsuse pädevusse antud ülesanded delegeeritakse vallavalitsusele.";
  6) täiendada määrust § 171 ja sõnastada see järgmiselt:
"§ 171. Vabariigi Valitsuse 22. veebruari 2007. a määrusest nr 50 "Kinnisasjaga liitmiseks sobiva iseseisva kasutusvõimaluseta maa erastamise kord" tulenevate ülesannete delegeerimine.
Vabariigi Valitsuse 22. veebruari 2007. a määrusest nr 50 "Kinnisasjaga liitmiseks sobiva iseseisva kasutusvõimaluseta maa erastamise kord" tulenevad ülesanded delegeeritakse vallavalitsusele.";
  7) muuta § 20 ja sõnastada see järgmiselt:
"§ 20. Maaparandusseadusest tulenevate ülesannete delegeerimine
Maaparandusseaduse § 57 lg 1 sätestatud kohaliku omavalitsuse pädevusse antud ülesanne delegeeritakse vallavalitsusele.".

§ 2.   Määruse rakendamine ja jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Andrus Soopalu
Vallavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json