Teksti suurus:

Põlva Vallavolikogu 15. novembri 2017. a määruse nr 20 „Põlva Vallavalitsuse palgajuhend“ muutmine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Põlva Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.03.2020
Avaldamismärge:RT IV, 14.02.2020, 12

Põlva Vallavolikogu 15. novembri 2017. a määruse nr 20 „Põlva Vallavalitsuse palgajuhend“ muutmine

Vastu võetud 24.01.2020 nr 2
jõustumine 01.03.2020

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punktide 35 ja 36 ning avaliku teenistuse seaduse § 63 lõike 2 alusel.

§ 1.   Määruse muutmine

  Põlva Vallavolikogu 15. novembri 2017. a määrust nr 20 "Põlva Vallavalitsuse palgajuhend" täiendatakse paragrahviga 19 1 järgmises sõnastuses:

"§ 19 1. Tervise- ja spordikulude hüvitamine
(1) Teenistujale hüvitatakse kvartalis 50 euro ulatuses tervise edendamiseks tehtud tervise- ja spordikulud.
(2) Hüvitatavate kulude loetelu ning kulude hüvitamise täpsema korra kehtestab vallavanem käskkirjaga.".

§ 2.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 2020. aasta 1. märtsil.

Lennart Liba
vallavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json