Teksti suurus:

Harku Vallavalitsuse varasemate määruste kehtetuks tunnistamine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Harku Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:17.02.2020
Avaldamismärge:RT IV, 14.02.2020, 14

Harku Vallavalitsuse varasemate määruste kehtetuks tunnistamine

Vastu võetud 11.02.2020 nr 3

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 2 ja haldusmenetluse seaduse § 64 lg 2 ning § 68 lg 2 alusel.

§ 1.   Õigusruumi korrastamise eesmärgil tunnistatakse kehtetuks alljärgnevad Harku Vallavalitsuse määrused:


1) 29.09.2009 määrus nr 19 „Ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuse hindade kinnitamine Harku aleviku tarbijatele“;


2) 08.12.2009 määrus nr 30 „Ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuse hindade kinnitamine Harku idaosa vee-ettevõtja tegevuspiirkonna tarbijatele“;


3) 15.04.2013 määrus nr 25 „Koormuspiirangu kehtestamine Harku valla teedel“.

§ 2.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Erik Sandla
vallavanem

Ive Eevel
vallasekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json