Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Väike-Maarja valla 2023. aasta eelarve vastuvõtmine

Väljaandja:Väike-Maarja Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:17.02.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2023
Avaldamismärge:RT IV, 14.02.2023, 17

Väike-Maarja valla 2023. aasta eelarve vastuvõtmine

Vastu võetud 09.02.2023 nr 20

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 1 ja kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 23 lõike 2 alusel.

§ 1.   Eelarve vastuvõtmine

  Võtta vastu Väike-Maarja valla 2023. aasta eelarve vastavalt lisadele 1 ja 2.

§ 2.   Vallavalitsusele volituse andmine

  (1) Lubada vallavalitsusel võtta kasutusse ja lisada eelarvesse riigieelarvest ja muudelt rahastajatelt eelarveaasta jooksul täiendavalt eraldatud sihtotstarbelised laekumised ja teha nendele vastavad kulud vallavalitsuse korralduse alusel.

  (2) Lubada vallavalitsusel võtta 2023. aasta investeeringute finantseerimiseks laenu kuni 2,16 miljonit eurot.

§ 3.   Määruse jõustumine

  (1) Määrust rakendatakse alates 1. jaanuarist 2023.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Hans Kruusamägi
volikogu esimees

Lisa 1 Väike-Maarja 2023 eelarve

Lisa 2 Seletuskiri

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json