HaridusLasteasutus

Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Teksti suurus:

Saverna Lasteaed Sipsik arengukava aastateks 2014-2016 kinnitamine

Väljaandja:Valgjärve Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:17.03.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2016
Avaldamismärge:RT IV, 14.03.2014, 18

Saverna Lasteaed Sipsik arengukava aastateks 2014-2016 kinnitamine

Vastu võetud 25.02.2014 nr 3

Määrus kehtestatakse koolieelse lasteasutuse seaduse § 9 alusel.

§ 1.  Kinnitada Saverna Lasteaed Sipsik arengukava aastateks 2014-2016 vastavalt lisale.

§ 2.  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avalikustamist.

Hegri Narusk
volikogu esimees

Lisa  Saverna Lasteaed Sipsik arengukava aastateks 2014-2016