Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Alajõe valla 2015. aasta eelarve

Alajõe valla 2015. aasta eelarve - sisukord
  Väljaandja:Alajõe Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:17.03.2015
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2015
  Avaldamismärge:RT IV, 14.03.2015, 2

  Alajõe valla 2015. aasta eelarve

  Vastu võetud 12.03.2015 nr 5

  Määrus antakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 punkti 1 ja kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 23 lõike 2 alusel.

  § 1.  Võtta vastu Alajõe valla 2015. aasta eelarve (lisa).

  § 2.  Määrata Alajõe valla eelarve reservfondi suuruseks 7000 eurot.

  § 3.  Määrust rakendatakse eelarveaasta algusest.

  § 4.  Määrus jõustub üldises korras.

  Jüri Päll
  Volikogu esimees

  Lisa Alajõe valla 2015. a eelarve