Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Õru valla 2017. aasta eelarve vastuvõtmine

Õru valla 2017. aasta eelarve vastuvõtmine - sisukord
Väljaandja:Õru Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2017
Avaldamismärge:RT IV, 14.03.2017, 7

Õru valla 2017. aasta eelarve vastuvõtmine

Vastu võetud 07.03.2017 nr 2
jõustumine 01.01.2017

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 1 ning kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 23 alusel.

§ 1.  Õru valla 2017. aasta eelarve

  Võtta vastu ja kinnitada Õru valla 2017. aasta eelarve kogumahus 559 063 eurot (lisa 1).

§ 2.  Määruse jõustumine

  Eelarve jõustub eelarveaasta algusest.

Kalmer Sarv
Volikogu esimees

Lisa Õru valla 2017. aasta eelarve vastuvõtmine