Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Kambja valla 2018. aasta eelarve

Kambja valla 2018. aasta eelarve - sisukord
  Väljaandja:Kambja Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:17.03.2018
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2018
  Avaldamismärge:RT IV, 14.03.2018, 1

  Kambja valla 2018. aasta eelarve

  Vastu võetud 06.03.2018 nr 23

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 1, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 23 lõike 2 alusel.

  § 1.   Võtta vastu Kambja valla 2018. aasta eelarve kogumahus 16 206 112 eurot vastavalt lisale.

  § 2.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist ja rakendatakse 1. jaanuarist 2018. a.

  Heiki Sarapuu
  vallavolikogu esimees

  Lisa Kambja valla 2018. a eelarve

  /otsingu_soovitused.json