SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Sotsiaalteenuse eest võetava tasu ning toetuste ja teenuste taotlemiseks vajalike avalduste ja taotluste vormide kehtestamine

Väljaandja:Kose Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:17.04.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:19.01.2019
Avaldamismärge:RT IV, 14.04.2016, 7

Sotsiaalteenuse eest võetava tasu ning toetuste ja teenuste taotlemiseks vajalike avalduste ja taotluste vormide kehtestamine

Vastu võetud 05.04.2016 nr 5

Määrus kehtestatakse Kose Vallavolikogu 25.02.2016 määruse nr 96 „Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord“ § 5 lõike 1 ja § 25 lõike 2 alusel.

§ 1.   Sotsiaaltransporditeenuse taotlemine, teenuse eest võetav tasu ja teenuse eest tasumine

  (1) Teenuse saamiseks esitab teenuse soovija või teda esindav isik vallavalitsuse sotsiaalosakonna teenistujatele vormikohase taotluse (lisa nr 1).

  (2) Transporditeenuse tasu:
  1) Kui transporditeenuse sihtkoht jääb Kose valla piiridesse, on teenus tarbijale tasuta.
  2) Kui transporditeenuse sihtkoht jääb väljapoole Kose valda, on transporditeenuse tasu 0,12 eurot kilomeeter, alates 01. juunist 2016 on tasu 0,20 eurot kilomeeter.

  (3) Transporditeenuse algus- ja lõpp-punkt on transpordivahendi garažeerimiskohas.

  (4) Kui teenust osutatakse üheaegselt mitmele isikule, jagatakse teenuse tasu tarbijate vahel võrdselt.

  (5) Transporditeenuse osutamise kohta peab sotsiaalosakonna teenistuja/teenuse osutaja sõidupäevikut, mille alusel koostab kord nädalas finantsosakonnale teatise (lisa nr 2) arvete koostamiseks.

  (6) Transporditeenuse eest tasumine toimub finantsosakonna poolt koostatud arve alusel kas ülekandega vallavalitsuse arveldusarvele või sularahas vallavalitsuse kassasse.

§ 2.   Isikliku abistaja määramise taotluse vorm

  Kehtestada isikliku abistaja määramise taotluse vorm (lisa nr 3).

§ 3.   Täisealise isiku hoolduse taotluse ja puudega lapse hoolduse taotluse vorm

  Kehtestada täisealise isiku hoolduse taotluse ja puudega lapse hoolduse taotluse vorm (lisa nr 4).

§ 4.   Sotsiaalkorteri taotlemise avalduse vorm

  Kehtestada sotsiaalkorteri taotlemise avalduse vorm (lisa nr 5).

§ 5.   Sotsiaaltoetuse avalduse vorm

  Kehtestada sotsiaaltoetuse avalduse vorm (lisa nr 6).

§ 6.   Toidutoetuse ja lasteaia kohamaksu avaldus vorm

  Kehtestada toidutoetuse ja lasteaia kohamaksu avalduse vorm (lisa nr 7).

§ 7.   Toimetulekutoetuse taotlemiseks avalduse vorm

  Kehtestada toimetulekutoetuse taotlemiseks avalduse vorm (lisa nr 8).

§ 8.   Määruste kehtetuks tunnistamine

  Tunnistada kehtetuks Kose Vallavalitsuse 18.03.2014 määrus nr 6 „Sotsiaaltransporditeenuse hinna ja tasumise korra kehtestamine“.

§ 9.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avalikustamist Riigi Teatajas.

Merle Pussak
vallavanem

Kätlin Iljin
vallasekretär

Lisa 1 Sotsiaaltransporditeenuse taotlus

Lisa 2 Teatis raamatupidamisele sotsiaaltransporditeenuse kasutamise kohta

Lisa 3 Isikliku abistaja määramise taotlus

Lisa 4 Täisealise isiku hoolduse taotlus, puudega lapse hoolduse taotlus

Lisa 5 Sotsiaalkorteri taotlemise avaldus

Lisa 6 Sotsiaaltoetuse avaldus

Lisa 7 Toidutoetuse ja lasteaia kohamaksu avaldus

Lisa 8 Avaldus toimetulekutoetuse taotlemiseks

/otsingu_soovitused.json