Teksti suurus:

Volikogu 28.05.2015. a määruse nr 20, 28.05.2015. a määruse nr 21 ja 26.11.2015. a määruse nr 54 muutmine

Väljaandja:Luunja Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:17.04.2016
Avaldamismärge:RT IV, 14.04.2016, 8

Volikogu 28.05.2015. a määruse nr 20, 28.05.2015. a määruse nr 21 ja 26.11.2015. a määruse nr 54 muutmine

Vastu võetud 31.03.2016 nr 19

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse § 6 lg 1 , § 22 lg 1 p 5 ja sotsiaalhoolekande seaduse § 14 lg 2, § 23 lg 1, 26, § 131, § 132, § 133 lg 5 ja lg 6 ning § 134 alusel

§ 1.   Määruste muutmine

  (1) Muuta Luunja vallavolikogu 28.05.2015. a määruse nr 20 „Eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramisel“ preambulit ja sõnastada see järgmiselt:
Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse § 6 lg 1 ja § 22 lg 1 p 5 ning Sotsiaalhoolekande seaduse § 133 lg 5 ja 6 alusel.

  (2) Muuta Luunja vallavolikogu 28.05.2015. a määruse nr 21 „Toimetulekutoetuse taotlemise ja maksmise kord Luunja vallas“ preambulit ja sõnastada see järgmiselt:
Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 1 ja § 22 lg 1 p 5 ning sotsiaalhoolekande seaduse § 131, § 132 ja § 134 alusel.

  (3) Muuta Luunja vallavolikogu 28.05.2015. a määruse nr 21 „Toimetulekutoetuse taotlemise ja maksmise kord Luunja vallas“ § 1 ja sõnastada see järgmiselt:
Toimetulekutoetust on õigus taotleda üksi elavatel isikutel või perekonnal, kelle liikmed on Eesti vabariigi kodanikud või omavad kehtivat elamisluba ja kelle tegelik elukoht asub Luunja valla haldusterritooriumil.

  (4) Muuta Luunja vallavolikogu 26.11.2015. a määruse nr 54 „Hooldajatoetuse määramise ja maksmise kord“ preambulit ja sõnastada see järgmiselt:
Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 1, § 22 lg 1 p 5 ning sotsiaalhoolekande seaduse § 14 lg 2, § 23 lg 1 ja § 26 alusel.

  (5) Määruse jõustumine
Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Radž Sauk
Volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json