Teksti suurus:

Anija Vallavolikogu määruste muutmine

Väljaandja:Anija Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:17.04.2016
Avaldamismärge:RT IV, 14.04.2016, 40

Anija Vallavolikogu määruste muutmine

Vastu võetud 17.03.2016 nr 82

Määruse kehtestamise aluseks on alates 01.01.2016 jõustunud sotsiaalhoolekande seadus, kohaliku omavalitsuse seadus § 22 lg 1 p 5, p 37 ja haldusmenetluse seadus § 92 lg 4.

§ 1.   Anija Vallavolikogu 21.05.2015 määruse nr 49 „Eluruumi alaliste kulude piirmäärad toimetulekutoetuse määramisel“ muutmine

  (1) Muuta määruse pealkirjas ja määruse tekstis termin „eluruumi alaliste kulude“ terminiga „eluasemekulude“.

  (2) Muuta määruse preambulat alljärgnevalt:
„Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 1, § 22 lõike 1 punkti 5 ja sotsiaalhoolekande seaduse § 133 lõigete 5 ja 6 alusel.“

§ 2.   Anija Vallavolikogu 29.10.2015 määruse nr 61 „Anija valla eelarvest hoolekandeasutustes hooldamise eest maksmise kord“ muutmine

  Muuta määruse preambulat alljärgnevalt:
„Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 1, § 22 lõike 1 punkti 5 ja sotsiaalhoolekande seaduse § 14 ja § 26 alusel“

§ 3.   Anija Vallavolikogu 26.06.2008 määruse nr 90 „Anija vallale kuuluvate eluruumide üürile andmise ja kasutamise korra kinnitamine“ muutmine

  Muuta määruse preambulat alljärgnevalt:
„Määrus kehtestatakse «Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse» § 22 lõike 1 punkti 37, „Elamuseaduse“ § 8 punkti 2, „Sotsiaalhoolekande seaduse“ § 41 lõike 1 alusel ning kooskõlas „Võlaõigusseaduse“ § 272 lõike 4 punktiga 4.“

§ 4.   Anija Vallavolikogu 20.03.2014 määruse nr 16 „Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite ülejäägi kasutamise kord“ muutmine.

  Muuta määruse preambulat alljärgnevalt:
„Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 1, § 22 lõike 1 punkti 5 ja sotsiaalhoolekande seaduse § 5, § 14 ja § 113 lg 4 alusel“

§ 5.   Anija Vallavolikogu 16.12.2010 määruse nr 31 „Hoolduse seadmise ja hooldajatoetuse maksmise korra ning hooldajatoetuse määrade kinnitamine“ muutmine.

  Muuta määruse preambulat alljärgnevalt:
„Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 1, § 22 lõike 1 punkti 5 ja sotsiaalhoolekande seaduse § 14 ja § 26 alusel“

§ 6.   Anija Vallavolikogu 17.10.2013 määruse nr 96 „Hooldajatoetuste määramise ja maksmise kord puudega lapse hooldajale“ muutmine.

  Muuta määruse preambulat alljärgnevalt:
„Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 1, § 22 lõike 1 punkti 5 ja sotsiaalhoolekande seaduse § 5, § 14 alusel“

§ 7.   Rakendussätted

  (1) Määrus jõustub kolmandal päeval peale Riigi Teatajas avaldamist.

  (2) Määrust rakendatakse 1. aprillist 2016.

Jaanus Kalev
Volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json