ElamumajandusÜhisveevärk ja kanalisatsioon

Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Teksti suurus:

Maardu linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava kehtestamine

Maardu linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava kehtestamine - sisukord
  Väljaandja:Maardu Linnavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:02.01.2017
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2027
  Avaldamismärge:RT IV, 30.12.2016, 15

  Vali redaktsioon:

  Eelmine...

  Hetkel kehtiv

  Maardu linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava kehtestamine

  Vastu võetud 29.03.2016 nr 52
  RT IV, 14.04.2016, 50
  jõustumine 17.04.2016

  Muudetud järgmiste aktidega (näita)

  VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
  13.12.2016RT IV, 30.12.2016, 102.01.2017

  Lähtudes Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 7 , § 37 lg 1, lg 3 p 2, lg 4, § 372 lg 4 ja lg 7,Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse § 4, Maardu linna põhimääruse § 52 ning Maardu Linnavalitsuse 22.03.2016. a protokollilisest otsusest nr 17

  § 1.   Kehtestada Maardu linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni (ÜVK) arendamise kava aastateks 2016-2027 valdkonnapõhise arengukavana vastavalt AS Infragate Eesti tööle nr 177-15-9/85 „Maardu linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava 2016-2027“.

  § 2.   [Käesolevast tekstist välja jäetud]

  § 3.   Avalikustada ÜVK arendamise kava koos menetlusdokumentidega Maardu linna veebilehel.

  § 4.   Määrus jõustub 3. päeval pärast Riigi Teatajas avalikustamist.

  Lisa Maardu linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava 2016-2027 (kättesaadav aadressil http://maardu.kovtp.ee/uvk-arengukava)
  [RT IV, 30.12.2016, 1 - jõust. 02.01.2017]

  /otsingu_soovitused.json