Teksti suurus:

Maardu Linnavolikogu 21.04.2015 määruse nr 34 „Korterelamute hoovide heakorrastamistööde toetamise kord“ täiendamine

Väljaandja:Maardu Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:17.04.2016
Avaldamismärge:RT IV, 14.04.2016, 51

Maardu Linnavolikogu 21.04.2015 määruse nr 34 „Korterelamute hoovide heakorrastamistööde toetamise kord“ täiendamine

Vastu võetud 29.03.2016 nr 53

Määrus kehtestatakse Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 1 ja § 22 lg 2 alusel ja lähtudes Maardu Linnavalitsuse 01.03.2016.a protokollilisest otsusest nr 14

§ 1.   Maardu Linnavolikogu 21.04.2015 määruse nr 34 § 5 täiendatakse lõikega 5 järgmises sõnastuses:


(5) Arvestades avalikku huvi, võib toetuse suurus olla erandkorras kuni 100 % kavandatavate tegevuste maksumusest.

§ 2.   Maardu Linnavolikogu 21.04.2015.a määruse nr 34 Lisa 1 "Heakorrastamistööde loetelu, mille kohta võib taotleda toetust" täiendatakse punktiga 13 järgmises sõnastuses:


13.Turvakaamerate soetamine ja paigaldamine korterelamute hooviala turvalisuse tagamiseks
Kood 013


§ 3.   Määrus jõustub 3. päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Elviira Piiskoppel
Maardu Linnavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json