ElamumajandusÜhisveevärk ja kanalisatsioon

Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Teksti suurus:

Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava kinnitamine

Väljaandja:Mikitamäe Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:17.04.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2027
Avaldamismärge:RT IV, 14.04.2016, 71

Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava kinnitamine

Vastu võetud 31.03.2016 nr 4

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 37 ja ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse § 4 lg 1 alusel.

§ 1.  Mikitamäe valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava 2016-2027 kinnitamine.

  Kinnitada Mikitamäe valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava 2016-2027 vastavalt lisale.

§ 2.  Rakendussätted.

 (1) Tunnistada kehtetuks Mikitamäe Vallavolikogu 9. aprilli 2013. a määrus nr 6 “Mikitamäe valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava 2013-2024”.

 (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Feliks Raudkett
volikogu esimees

Lisa 1 Mikitamäe valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava 2016-2027

Lisa 2 Mikitamäe küla dimensioneeritud vee- ja kanalisatsioonirajatiste põhiskeem

Lisa 3 Võõpsu küla dimensioneeritud vee- ja kanalisatsioonirajatiste põhiskeem

Lisa 4 Lüübnitsa küla dimensioneeritud vee- ja kanalisatsioonirajatiste põhiskeem