SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Sotsiaaltoetuste määrad

Väljaandja:Misso Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:17.04.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.03.2017
Avaldamismärge:RT IV, 14.04.2016, 76

Sotsiaaltoetuste määrad

Vastu võetud 04.02.2015 nr 2
RT IV, 11.02.2015, 31
jõustumine 14.02.2015

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
30.03.2016RT IV, 14.04.2016, 2817.04.2016, rakendatakse 01.04.2016

Määrus kehtestatakse Misso Vallavolikogu 24. märtsi 2016. a määruse nr 6 “ Sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord” § 1 lõike 5 alusel.
[RT IV, 14.04.2016, 28 - jõust. 17.04.2016, rakendatakse 01.04.2016]

§ 1.  Sotsiaaltoetuste määrad

 (1) Sünnitoetust makstakse:
 1) lapse sünni korral 192 eurot;
 2) lapse üheaastaseks saamisel 64 eurot;
 3) lapse kaheaastaseks saamisel 64 eurot.

 (2) Matusetoetust makstakse 100 eurot.

 (3) Esimesse klassi astuja toetust makstakse 65 eurot.

 (4) Kooli lõpetamise toetust makstakse:
 1) põhikooli lõpetamise korral 25 eurot;
 2) gümnaasiumi lõpetamise korral 35 eurot.

§ 2.  Rakendussätted

 (1) [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

 (2) Määrust rakendatakse 1. veebruarist 2015. a.