HaridusLasteasutus

Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Teksti suurus:

Suure-Jaani lasteaia Sipsik arengukava kehtestamine aastateks 2016-2018

Suure-Jaani lasteaia Sipsik arengukava kehtestamine aastateks 2016-2018 - sisukord
Väljaandja:Suure-Jaani Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:17.04.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2018
Avaldamismärge:RT IV, 14.04.2016, 101

Suure-Jaani lasteaia Sipsik arengukava kehtestamine aastateks 2016-2018

Vastu võetud 24.03.2016 nr 37

Määrus kehtestatakse koolieelse lasteasutuse seaduse § 91 lõike 3 ja Suure-Jaani Vallavolikogu 18. detsembri 2006.a määruse nr 68 „Arengukavade menetlemise kord” § 11 lõike 3 alusel

§ 1.   Arengukava kehtestamine

  Kehtestada Suure-Jaani Lasteaia Sipsik arengukava aastateks 2016-2018 vastavalt lisale.

§ 2.   Edasine tegevus

  Lasteaial jätkata arenguliste eesmärkide saavutamiseks kavandatud tegevuste elluviimist vastavalt kindlaksmääratud tegevuskavale ja valla eelarve rahalistele võimalustele.

§ 3.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

Andres Vinni
vallavolikogu esimees

Lisa Suure-Jaani lasteaia Sipsik arengukava

/otsingu_soovitused.json