Teksti suurus:

Viimsi Vallavalitsuse 13. aprilli 2012 määruse nr 10 „Viimsi valla koolieelse lasteasutuse, üldhariduskooli ja huvikooli direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatava avaliku konkursi tingimused ja kord“ muutmine

Väljaandja:Viimsi Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:17.04.2018
Avaldamismärge:RT IV, 14.04.2018, 36

Viimsi Vallavalitsuse 13. aprilli 2012 määruse nr 10 „Viimsi valla koolieelse lasteasutuse, üldhariduskooli ja huvikooli direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatava avaliku konkursi tingimused ja kord“ muutmine

Vastu võetud 12.04.2018 nr 7

Määrus kehtestatakse koolieelse lasteasutuse seaduse § 21 lõike 5, huvikooli seaduse § 15 lõike 1, põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 71 lõike 6 ja Viimsi Vallavolikogu 10. aprilli 2012 määruse nr 9 „Viimsi valla haridusasutuste direktorite vaba ametikoha täitmiseks korraldatava avaliku konkursi tingimuste ja korra kehtestamise delegeerimine vallavalitsusele“ § 1 alusel.

§ 1.   Viimsi Vallavalitsuse 13. aprilli 2012 määruse nr 10 „Viimsi valla koolieelse lasteasutuse, üldhariduskooli ja huvikooli direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatava avaliku konkursi tingimused ja kord“ paragrahv 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:


㤠3. Komisjoni moodustamine
Konkursi korraldamiseks moodustab vallavalitsus korraldusega hiljemalt konkursiteates märgitud avalduste esitamise tähtajaks vähemalt viieliikmelise konkursikomisjoni (edaspidi komisjon), nimetades nende seast ka komisjoni esimehe ja sekretäri.“.

§ 2.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

Siim Kallas
vallavanem

Kristi Tomingas
vallasekretär

/otsingu_soovitused.json