HaridusLasteasutus

Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Teksti suurus:

Kolga Lasteaia arengukava aastateks 2020-2022 kinnitamine

Kolga Lasteaia arengukava aastateks 2020-2022 kinnitamine - sisukord
  Väljaandja:Kuusalu Vallavalitsus
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:17.04.2020
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2022
  Avaldamismärge:RT IV, 14.04.2020, 11

  Kolga Lasteaia arengukava aastateks 2020-2022 kinnitamine

  Vastu võetud 09.04.2020 nr 3

  Määrus kehtestatakse koolieelse lasteasutuse seaduse § 9¹, Kuusalu Vallavolikogu 22.12.2010 määruse nr 29 „Kuusalu valla hallatavate haridusasutuste arengukavade koostamise ja kinnitamise kord“ § 3 lõike 1 ja Kuusalu Vallavolikogu 29.09.2005 määruse nr 23 „Kuusalu valla põhimääruse kehtestamine“ § 89 ning Kolga Lasteaia direktori ettepaneku alusel.

  § 1.   Kinnitada Kolga Lasteaia arengukava aastateks 2020-2022 vastavalt lisale.

  § 2.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

  Urmas Kirtsi
  vallavanem

  Meeli Vaarik
  vallasekretär

  Lisa Kolga Lasteaia arengukava aastateks 2020-2022

  https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json