Teksti suurus:

Elva Vallavalitsuse 20.11.2018 määruse nr 10 "Koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtmise ja väljaarvamise kord Elva vallas" muutmine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Elva Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:17.04.2022
Avaldamismärge:RT IV, 14.04.2022, 11

Elva Vallavalitsuse 20.11.2018 määruse nr 10 "Koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtmise ja väljaarvamise kord Elva vallas" muutmine

Vastu võetud 12.04.2022 nr 5

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 3 ja koolieelse lasteasutuse seaduse § 15 lõike 4 alusel.

§ 1.   Määruse muutmine

  Muuta Elva Vallavalitsuse 20.11.2018 määrust nr 10 "Koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtmise ja väljaarvamise kord Elva vallas" järgmiselt:
  1) Määruse § 3 lg 5 sõnastatakse: "Taotlused järjestatakse nende laekumise aja järgi. Kui vanema ja/või lapse elukohaandmed pärast avalduse esitamist muutuvad, muutub taotluse esitamise kuupäev ja taotluse laekumise ajaks loetakse rahvastikuregistris tehtud kande kuupäev. Elva valla haldusterritooriumi sisestel elukohaandmete muutumisel taotluse laekumise kuupäev ei muutu.";
  2) Määruse § 3 lg 7 sõnastatakse: "Kui vanem ei soovi enam taotleda kohta valla lasteasutuses, tuleb tal koha taotlus registris tühistada või esitada selle kohta kirjalik teade vallavalitsusele.";
  3) Määruse § 5 lg 3 sõnastatakse: "Lasteasutuse järgmise õppeaasta rühmade ja lasteaiakohtade planeerimisel tagatakse esmajärjekorras kohad kolmeaastastele ja vanematele lastele. Koha pakkumisel arvestatakse võimalusel õe/venna käimist samas lasteasutuses.";
  4) Määruse §-i 8 lisatakse lg 4 ja see sõnastatakse: "Juhul kui vanem loobub lasteaia- või lastehoiukohast käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 2 nimetatud põhjusel taotlusel märgitud nii 1. kui ka 2. eelistusest, siis tema taotluse menetlemine lõpetatakse.".

§ 2.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

Priit Värv
vallavanem

Salle Ritso
vallasekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json