Teksti suurus:

Tallinna Linnavalitsuse määruste muutmine

Väljaandja:Tallinna Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:17.05.2013
Avaldamismärge:RT IV, 14.05.2013, 2

Tallinna Linnavalitsuse määruste muutmine

Vastu võetud 06.05.2013 nr 31

Määrus kehtestatakse haldusmenetluse seaduse § 64 lõigete 1 ja 2 alusel.

§ 1.   Tallinna Linnavalitsuse 4. jaanuari 2006 määruses nr 1 „Linnaosade valitsuste ja Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti ülesanded lapse perekonnas hooldamise korraldamisel" tehakse järgmised muudatused:

1) preambul muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Määrus kehtestatakse sotsiaalhoolekande seaduse § 24 lg 1 p 6 alusel.";

2) paragrahvi 6 lõikest 1 jäetakse välja kolmas lause.

§ 2.   Tallinna Linnavalitsuse 28. juuni 2006 määruses nr 61 „Vältimatu sotsiaalabi osutamise tingimused ja kord" tehakse järgmised muudatused:

1) preambul muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Määrus kehtestatakse sotsiaalhoolekande seaduse § 5 lg 4, § 8 p 2 ja § 28¹ alusel.";

2) paragrahvi 3 lõige 5 sõnastuses „Vältimatut sotsiaalabi osutatakse isikule seni, kuni ta ei ole enam elatusvahendite kaotuse või puudumise tõttu sotsiaalselt abitus olukorras.ˮ loetakse lõikeks 6.

§ 3.   Tallinna Linnavalitsuse 26. oktoobri 2011 määruse nr 118 „Eestkoste korraldamise ja teostamise kord" § 9 lõikest 1 ja § 14 lõikest 3 jäetakse välja tekstiosa „volitab lapse perekonnas hooldajat nimetatud dokumente taotlema".

Edgar Savisaar
Linnapea

Priit Lello
Linna õigusdirektor linnasekretäri ülesannetes

/otsingu_soovitused.json