Kultuur ja sportRahvaraamatukogu

Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Teksti suurus:

Haljala Vallaraamatukogu arengukava aastateks 2011-2015

Haljala Vallaraamatukogu arengukava aastateks 2011-2015 - sisukord
  Väljaandja:Haljala Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2011
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2015
  Avaldamismärge:RT IV, 14.05.2013, 13

  Haljala Vallaraamatukogu arengukava aastateks 2011-2015

  Vastu võetud 21.12.2010 nr 35

  Määrus kehtestatakse tulenevalt kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse paragrahvi 6 lõike 3 punktist 2, paragrahvi 37 lõike 4 punktist 2

  § 1.  Kinnitada Haljala Vallaraamatukogu arengukava aastateks 2011-2015 vastavalt käesoleva määruse lisale.

  § 2.  Määrus jõustub 01. jaanuaril 2011.a.

  Margus Punane
  Volikogu esimees

  Lisa Haljala Vallaraamatukogu arengukava 2011-2015