Transport ja liiklusKohanimed ja ruumiandmed

Transport ja liiklusÜhistransport

Teksti suurus:

Bussipeatuste nimede muutmine

Bussipeatuste nimede muutmine - sisukord
  Väljaandja:Harku Vallavalitsus
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:17.05.2013
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
  Avaldamismärge:RT IV, 14.05.2013, 23

  Bussipeatuste nimede muutmine

  Vastu võetud 06.05.2013 nr 31

  Määrus kehtestatakse kohanimeseaduse § 3 lõike 7 punkti 2, § 4 lõike 1 punkti 5, § 5 lõike 1 punkti 3 ja lõike 4, § 13 lõike 2 punktide 1 ja 2, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 2, ning Harku Vallavolikogu 30. septembri 2004 määruse nr 14 „Kohanime määramise kord“ punkti 1 alusel ning tulenevalt MTÜ Harjumaa Ühistranspordikeskuse 6. märtsi 2013 ettepanekust.

  § 1.  Harku vallas Liikva külas 11410 Kiia-Vääna-Viti maanteel asuva Liikva bussipeatuse uueks nimeks määratakse Lätte bussipeatus vastavalt lisale nr 1.

  § 2.  Harku vallas Vääna külas 11410 Kiia-Vääna-Viti maanteel asuva Vääna bussipeatuse uueks nimeks määratakse Väänatammi bussipeatus vastavalt lisale 2.

  § 3.  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avalikustamist.

  Kaupo Rätsepp
  Vallavanem

  Ene Veges
  Vallasekretär

  Lisa Lätte peatuste asukoht kaardil

  Lisa Väänatammi peatuste asukoht kaardil