Rahandus ja eelarveMaksud

Teksti suurus:

Maamaksumäära kehtestamine

Väljaandja:Värska Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2017
Avaldamismärge:RT IV, 14.05.2013, 37

Maamaksumäära kehtestamine

Vastu võetud 23.12.2010 nr 19

Määrus kehtestatakse maamaksuseaduse § 5 ja § 11 lõike 1 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse maamaksumäärad Värska valla haldusterritooriumil.

§ 2.   Maksumäärad

  (1) Kehtestada Värska valla haldusterritooriumil maamaksumääraks 2,5 % maa maksustamishinnast aastas, välja arvatud käesoleva määruse § 2 lõikes 2 sätestatud juhul.

  (2) Kehtestada Värska valla haldusterritooriumil põllumajandussaaduste tootmiseks kasutusel oleva haritava maa ja loodusliku rohumaa maamaksumääraks 2,0 % maa maksustamishinnast aastas.

§ 3.   Rakendussätted

  (1) Tunnistada kehtetuks Värska Vallavolikogu 17.12.2002 määrus nr 5 „Maamaksumäära kehtestamine“.

  (2) Määrus jõustub 1. jaanuaril 2011.

Vello Saar
Vallavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json