Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Vaivara valla 2016. aasta esimene lisaeelarve

Vaivara valla 2016. aasta esimene lisaeelarve - sisukord
Väljaandja:Vaivara Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:17.05.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2016
Avaldamismärge:RT IV, 14.05.2016, 1

Vaivara valla 2016. aasta esimene lisaeelarve

Vastu võetud 11.05.2016 nr 39

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 1 alusel.

§ 1.  Tulud ja kulud

  Võtta vastu valla 2016. aasta esimene lisaeelarve vastavalt määruse lisale:
 1) põhitegevuse tulud summas – 13 030 eurot;
 2) põhitegevuse kulud summas 16 527 eurot;
 3) investeerimistegevus summas 5 435 eurot;
 4) likviidsete varade muutus summas -34 992 eurot.

§ 2.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval peale avalikustamist Riigi Teatajas

Heiki Luts
volikogu esimees

Lisa Esimene lisaeelarve